BÀI VIẾT  (19 bài)

Làm thế nào để remove virus logoff?

Đây là một loại virus làm cho hệ thống của bạn “log off” khi bạn “log in”. Bạn không thể “log in” vào hệ thống của mình và tất cả các công việc của bạn đều phải tạm hoãn ở đó. Vậy cách remove loại virus này như thế nào? Khi virus này tấn công vào hệ thống của bạn, nó sẽ tạo một file userinit.exe trong C:Windowssystem32 và file này sẽ tự động chạy khi Windows khởi động. Bước 1: ...

GIÁO ÁN  (19 bài)

BÀI GIẢNG  (17 bài)

TƯ LIỆU  (55 bài)

ĐỀ THI  (15 bài)